Едноетажна жилищна сграда – гр. Добринище

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Парцелът е разположен в гр. Добринище, м. Грамадата, община Банско. Подходът към парцела е от северозапад. Парцелът е с денивелация в посока северoзапад, която се преодолява посредством рампа, в северната част.

EN

The plot is located in the town of Dobrinishte, Gramadata, Bansko municipality. The approach to the plot is from the northwest. The plot is displaced to the northwest, which is overcome by ramp, in the north.

Цели на проекта

Целта на проекта е да създаде вилна сграда за сезонно ползване, която максимално да се впише в прилежащия планинския район.

EN

The purpose of the project is to create a holiday house for seasonal use, which can fit as far as possible in the mountainous region.

Същност на проекта

Сградата е едноетажна, с двускатен дървен покрив, предназначена за сезонно ползване. Обособено е входно антре, от което в посока югозапад, се разполага зона ден, а в посока югоизток – зона сън. Зона ден включва кухня с трапезария и дневна в едно помещение, от което има връзка към покрита тераса , с изложение юг-югозапад. Зона сън включва две спални със собствени санитарни помещения.

ЕN

The building is single storey, with two- sloped wooden roof, designed for seasonal use. There is an entrance hall, from which, in the southwest direction, there is a day zone and in the southeast - a sleeping zone. Day Zone includes a kitchen with a dining room and a living room in one room, connected to a covered terrace facing south-southwest. The sleeping area includes two bedrooms with private bathrooms.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Разположението на парцела в планински район диктува фасадното решение и облик на сградата – изцяло естествени материали. Външните преградни стени са решени с дървена обшивка. Използва се каменна облицовка за третиране на цокъла и коминното тяло на камината, изявено на западната фасада. Във всички части на къщата настилката е клинкер.

ЕN

The location of the plot in a mountainous area dictates facade and appearance of the building - all natural materials. The exterior walls are designed with wooden planking. A stone lining is used to treat the base and chimney of the fireplace, displayed on the western façade. In all parts of the house the flooring is clinker.

Проектирано от

"Проджект Витае" ЕООД

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2018

РЗП

181,12 кв.м m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Добринище, България

Презентационни табла

4212-Dobrinishte-tablo1.pdf

4212-Dobrinishte-tablo2.pdf

4212-Dobrinishte-tablo3.pdf