Голямата Мелница в Балчик

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Голямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Анонимното индустриално дружество през 1909 година. Проектът и изпълнението му са възложени на фирма LUTHER от Брауншвайг, Германия. Заедно с друга водеща европейска фирма – EISENBETON от Мюнхен, построяват за една година най-модерно оборудваната мелница на Балканите, която съдържа и първите стоманобетонови силози в България.. Проектът за сградата и технологичното и оборудване са изпълнени в Германия. Оттам са доставени циментът и желязото. Изпълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Оригиналните междуетажни конструкции в сградата (без стените, подовете и стълбището в силозната част) са били от дърво. Външно и вътрешно сградата е гладко измазана. Общият брой на работниците е бил около 15 души на смяна. Мелницата е имала капацитет 75 тона брашно на денонощие. Произвеждала е също грис и макаронени изделия (за пръв път в България).Продукцията на мелницата се е изнасяла в цялото източно Средиземноморие.

Голямата мелница стартира и работи успешно до 1916 г., когато попада под обстрела на руския военен флот и понася значителни щети. Производството не може да бъде възстановено. През времето на румънската окупация (1919-1940г.) фасадата и покривът са възстановени.
Около 1980 година сградата е реконструирана основно. Дървените междуетажни конструкции са заменени със стоманобетонови. Изградени са нови стълбища. В западната част са изградени два асансьора. Силозите не са реконструирани. Източното крило на сградата, собственост на Министерство на Отбраната също е реконструирано. Освен като младежки дом, сградата е използвана за производствени цели (кабелен и шивашки цех). Подпокривната част се използва през лятото като ателиета за художници – наемател е СБХ. В приземния етаж е разположена фитнес зала. Покривната конструкция на кулата над силозите е частично опожарена през 1997 година. Част от сградата на мелницата се използваше от Гранична полиция.

- English -

The Big Mill of Balchik was built in 1909. The Anonymous Industrial Association commissioned the project and its execution to the Braunschweig based firm Luther. Luther partnered with the Munich based Eisenbeton, and in a year they built the most innovative mill on the Balkan peninsula - one equipped with reinforced concrete silos. The project was completed in Germany. The cement and the metal were also imported from there along with the technical equipment. Locally available brick and stone were used in the construction of the mill. Originally the floors and staircases were made out of timber. The exterior and the interior were coated in a smooth plaster. The mill had the capacity to produce 75 tones of flour per day and the total number of workers per shift was about 15. In addition to flour, the mill produced semolina and pasta, the latter of which had not been industrially produced on the territory of Bulgaria before. The products of the Big Mill were exported to the Eastern Mediterranean counties.

The Big Mill served its function until 1916 when it was attacked and damaged by the Russian navy and could no longer produce flour. The main facade and the roof of the building were restored during the period of Romanian occupation (1919 -1940). Around 1980 it underwent general reconstruction and the timber floors and staircases were replaced with reinforced concrete ones. The silos were left as they were. Two lifts were added to the Western part of the mill. In the 1980s the building hosted a youth centre, a cable manufacturing unit and a sewing unit, while the eastern part of the building was inhabited by the Ministry of Defence. The Attic floor provided studios for artists, and the ground level was used as a gym. In 1997 a fire destroyed the structure of the silos roof. Around that time, the building hosted the border control police.

Цели на проекта

Дълги години сградата на Голямата Мелница беше изоставена и се рушеше. Благодарение на усилията на градската общественост и архитектурният клуб на приятелите на Балчик беше осигурено финансиране по европейска програма с цел мелницата да бъде реставрирана в оригиналния си външен вид и превърната в туристически и културно-информационен център на Балчик, където да се осъществяват събития от културния и обществен живот в града - изложби, срещи, представяния, концерти, фестивали.

-English-

For years the building of the mill was left to dilapidate but thanks to the Balchik community it received funds through an European financing programme in order for the exterior to be restored to its original state and for the interior to be used as a cultural and tourist centre of the town where various events of cultural importance could be hosted.

Същност на проекта

Сградата на Мелницата е реставрирана в оригиналния си външен вид през 2015 година. Обособени са две изложбени зали, концертна зала в подпокривното пространство, пет ателиета за художници, ритуална зала, център за обществена подкрепа. Всяка от залите в културно-информационния и туристически център е оборудвана със системи за осветление и мултимедийни представяния. Съществуващите стоманобетонови междуетажни подови конструкции са усилени посредством надграждане с пласт армиран стоманобетон. Подовите повърхности са оформени по технологията „шлайфан” и „полиран” бетон, декориран и оцветен в светли тонове.

Интериорното решение е минималистично, с подчертаване на технологичният облик на постройката, както и неутралният характер на оформлението по отношение на експозициите. Съхранени и показани са фрагменти от градежа на мелницата.

Ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега. Тази ценност ще расте, тъй като тук могат да бъдат наблюдавани и изследвани технологиите за изпълнение на стоманобетона от зората на използването му в тази част на Европа, както и поведението му във времето.
Реставрираният навигационен знак върху морската фасада на Голямата Мелница служи на корабите винаги да намират верния път към пристанището на Балчик.

- English -

The building’s original exterior was restored in 2015. There are two exhibition halls, a concert hall in the attic, five artists’ studios, a wedding hall, a social integration centre and a tourist information centre. Each of the halls is equipped with lighting, audio and screening systems. A layer of reinforced concrete has been added to the existing reinforced concrete floors. The floors have been given a polished finish in a light gray colour. Minimalistic interiors highlight the technological essence of the building while also providing neutral spaces for the halls. Fragments of the original brick walls can be seen throughout the circulation areas of the interior.

The silos and the stairs servicing them have been preserved in their original 1909 state which can provide important information about the ageing of reinforced concrete structures since the dawn of the use of the material on the Balkans.

The nautical sign on the main facade of the Big Mill has been restored as its purpose was and still is to guide the vessels safely towards the port of Balchik.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Днес Голямата Мелница е оживен център и символ на културния и обществен живот на град Балчик - тук започва и завършва крайбрежната алея на града, тук е лятната фестивална сцена на открито. Пред мелницата и зиме и лете са лодките и сергиите на балчишките рибари.

-English-

At present, the Big Mill is a lively cultural centre for the public which provides a number of venues among which is the summertime festival stage. It’s location marks the start and end of the seaside promenade, and its front is always lined with the boats and shops of the local fishermen.

Проектирано от

Стронгил Строй ООД

Конструктор

Инж. Николай Вутов

Инвеститор

Община Балчик

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://tinyurl.com/3hkc524h

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2015

РЗП

3580 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Приморска“ 31, 9600 Център, Балчик, Bulgaria

Презентационни табла

9556- Мелница в Балчик 1.pdf

9556- Мелница в Балчик 2.pdf

9556- Мелница в Балчик 3.pdf