Вила Челюстница | Villa Chelyustnitsa

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Село Челюстница е разположено в южните склонове на Широка планина в община Чипровци, на около 23 километра от Монтана. Релефът е полупланински. През селото протича р. Дичовица, която преминава от северозападната страна на имота.
Площта на имота е 1698 кв.м.
В имота има съществуваща едноетажна сграда, която се запазава.
Денивелацията на терена, в границите на имота посока югоизток- северозапад е 10 метра.

-----EN------------

The village of Chelyustnitsa is located on the southern slopes of Shiroka mountain on the municipality of Chiprovtsi, about 23 km from Montana. The relief is semi-mountainous. Through the village runs the Dichovitsa river, which passes from the northwest side of the property.
The area of the property is 1698 sq.m.
The property has an existing one-storey building, which is preserved.
The slope of the terrain, within the boundary of the property in southeast-northwest is 10 meters.

Цели на проекта

Предназначението на сградата е къща за гости. Съфинансирана от европейските фондове за развитие на селските райони със 70% от бюджета.
Първата ни цел беше да извлечем закономерности от терена и да проектираме сградата като използваме системата от пропорции „Модулор“ на Льо Корбюзие.
Друга цел беше да покрием изискванията на стандарта „Passive house“ за външните стени и покрива - U≤0,15 W/m²K

-----EN------------

The purpose of the building is a guest house. Co-funded by the European funds for rural development with 70% of the budget.
Our first aim was to extract patterns from the terrain and designed buildings using Le Corbusier's "Modulor" proportional system.
Another aim was to achieve the requirements of the "Passive house" standard for external walls and roofs - U≤0,15 W / m²K

Същност на проекта

Разпределение на етажите:
На първия етаж са проектирани 5 стаи с по две легла, детски кът, СПА част с джакузи и сауна и зала за игри.
Втория етаж е с 2 стаи с по две легла и една с три, дневна с кухня и трапезария.
Конструкция:
комбинирана: стоманобетон и метал. Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см.; Всички помещения са с преградни стени от два слоя гипсокартон и минерална вата между слоевете.
Индекс на изолация от външен шум - Rw=62 dB.
Фасади:
Външните стени са от термопанели – 10 см. (λ=0.025 W/mK) и топлоизолация EPS (λ=0.032 W/mK) - 10 см. от вътрешната страна.
U стойност на външните преградни стени - U=0,14 W/m²K
Покрив:
Термопанели - 10 см. (λ=0.025 W/mK) положени върху метална конструкция и топлоизолация EPS (λ=0.032 W/mK) - 10 см. от вътрешната страна.
U стойност на покрива - U=0,14 W/m²K
Битовата гореща вода и водата в басейна се подгряват от слънчеви колектори.
Проектирани са детска площадка, басейн и игрище с размери 6/12 м.
Предвидени са осем паркоместа.

-----EN------------

Floors:
On the first floor are situated: 5 bedrooms each with bathroom, children's playground, jacuzzi, sauna and game room.
Second floor: 3 bedrooms each with bathroom, Living room, dining area and kitchen.
Structure:
The structure on the first floor is concrete and iron structure on the second floor and roof.
Curtain walls - two layers of plasterboard and mineral wool between the layers.
External noise insulation index - Rw=62 dB.
Elevation:
Structural insulated panels - 10 сm. (λ=0.025 W/mK) and thermal insulation EPS (λ = 0.032 W / mK) - 10 cm. on the inside.
U value of the external partition walls - U=0,14 W/m²K
Roof:
Structural insulated panels - 10 сm. (λ=0.025 W/mK) laid on a iron structure and thermal insulation EPS (λ = 0.032 W / mK) - 10 cm. on the inside.
U value of the roof - U=0,14 W/m²K
Domestic hot water and pool water are heated by solar collectors.
On the site are designed: car park, tennis court, playground and outdoor pool.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Вила Челюстница със своята постоянна заетост през уикиндите и празниците, успява да съживи селото, чието население е около 60 човека, предимно възрастни хора.
Мястото се намира в защитена зона от Натура 2000.
Вилата спомага за развиване на местния туризъм. Наблизо се намират забележителности като:
Чипровския манастир „Св. Иван Рилски“;
Лопушанския манастир „Св. Йоан Предтеча“;
Етнографския музей в гр. Берковица;
Надгробна могила южно от селото;
Средновековна крепост в местността "Градище" 4 км. северно от селото;
Средновековно селище на 2 км южно от Челюстница;
Антична и средновековна крепост "Калето" на 2 км южно от селото;
Село Челюстница се намира на 15 км. от гр. Чипровци, който е известен с чипровските килими. Всяка година в началото на месец май се провежда фестивал на Чипровския килим. Чипровските килими са признати от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство.
Чрез възраждане на забравени места се отварят нови работни места, откриват се нови възможност както за младите, така и за по-възрастните, създавайки диалог между различните култури и поколения.

-----EN------------

Villa Chelyustnitsa with its constant employment in the weekends and holidays, managed to revive the village, whose population is about 60 people, mostly elderly people.
The site is located in a Natura 2000 protected area.
The villa helps to develop local tourism. Nearby attractions include:
Tombstone mound south of the village;
Medieval fortress in the locality "Gradishte" 4 km. north of the village;
Medieval settlement 2 km south of Chelyustnitsa;
Ancient and medieval fortress "Kaleto" 2 km south of the village;
The village of Chelyustnitsa is 15 km away from the town of Chiprovtsi, which is famous for the Chiprovtsi carpets. Every year at the beginning of May a festival of Chiprovtsi carpet is held. Chiprovtsi carpets are recognized by UNESCO as part of the world cultural heritage.
By revival of forgotten places open new jobs and opens new opportunities for both young and for older, creating dialogue between different cultures and generations.

Проектирано от

Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ | Architectural studio DIDPROEKT

Конструктор

инж. Щерю Комсалов | eng. Shteryu Komsalov

Инвеститор

Еко Смарт Инвест ЕООД | Eco Smart Invest ltd.

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://www.didproekt.net/portfolio/kashta-za-gosti/

Година на започване на проекта

2013

Година на завършване

2015

РЗП

438 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

с.Челюстница, общ. Чипровци, обл. Монтана

Презентационни табла

899-1-panel.pdf

899-2-panel.pdf

899-3-panel.pdf