Бело Доре – Трансформация на къща от 19 век

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата дълго време е била необитаема, а преди това не се е използвала от истинските и' собственици. Състоянието не позволяваше обитаване.

--EN--
The house was uninhabited for a long period. Before that it has not been used by the real owners. Its condition was unsuitable for living or else.

Цели на проекта

Целта беше да върнем мястото към живот и да го направим пригодно за съвременно обитаване. Това беше мечта на няколко поколения от потомките на Бяла Бона, и особено важно за Лариса, която е и родена в къщата.

--EN--
The purpose was to bring the place back to life and make it suitable for modern living. It was a dream of several generations of Bella Bona's family, and especially important for Larisa, who was born in the house.

Същност на проекта

Проекта представлява документиране, анализ, укрепване и адаптация към съвременно използване на къща с масивна и паянтова конструкция, части от която са построени в началото, а други в края на XIX век.

--EN--
The project is documentation, analysis, consolidation and adaptation to a modern use of a house, which parts were built at the beginning, and others at the end of the 19th century. First two levels are with massive stone masonry and the next two made by bricks and wood frames.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Чрез популяризирането на проекта в околното физическо и културно пространство се стремим да дадем добър реализиран пример за това, че подобни сгради имат огромен потенциал за съвременно използване като в същото време се запази както техният дух и духът на възрожденския и следосвобожденски град, бил той Търново или друг.

--EN--
By promoting the project in the surrounding physical and cultural space, we strive to give a good example of the fact that such buildings have a huge potential for modern use while preserving both their spirit and the spirit of the town from the period of Bulgarian revival and post Ottoman empire. No matter if it is Veliko Turnovo or elsewhere.

Проектирано от

арх. Радомир Данков

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010751432107&sk=photos&collection_token=100010751432107%3A2305272732%3A69&set=a.197360373965676.1073741829.100010751432107&type=3

Година на започване на проекта

2010

Година на завършване

2016

РЗП

46 m2

Стойност на проекта

28000 EUR

Местоположение

ул. „Стефан Стамболов“ 39, Велико Търново, България

Презентационни табла

893-Belo Dore Tablo 1a vert.pdf

893-Belo Dore Tablo 2a vert.pdf

893-Belo Dore Tablo 3a vert.pdf