Атриум

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ АТРИУМ
1. Етажност
отворено пространство през 4-5 етажа: избен, 1, 2, 3, 4.
2. Ограждащи стени
- НЕНОСЕЩИ. Наличие на КОНСТРУКТИВНИ ФУГИ на места
- Ориентация- северната стена на Атриума гледа на юг и помещенията й имат естествена вентилация и осветление. Останалите стени от изток, юг и запад са на коридори
- Няма помещения, съответно прозорци в избения етаж на западната и северната страни
3. Функционалност- особености:
- Атриум за естествена светлина и проветряване на етажите
- Съществуващи дървета и растения на наклонен терен
- Стълбище с тераса на 2-ри етаж с допълнителен вход-изход за Руския център. Открити са. Подпряни са на колони - големи и масивни
- Външен вход през стълбището и двора към залата в североизточната част
- ВиК шахта
- Английските дворове от 3-те страни осъществяват дистанция между стените и терена. Източната и южната страни са на коридори с прозорците за осветяване над англ.дворове. Северната и западната са само основи.
4. Комуникационни връзки:
- стълбище с асансьор в югоизточната част през 5-те етажа и връзка с другия корпус
- стълбище през 5-те етажа в северозападната част и връзка с главния корпус
- вита стълба с фоайе в средната част на източния коридор през избен, 1-ви и 2-ри етажи
- вход основен на „Архитектурния факултет“ на 1-ви етаж, североизток
5. Материали:
Мазилка и дограма
- съществ.дървена дограма на коридорите
- съществ.метална дограма на залите от 1-ви етаж
- новосменена алуминиева дограма на Руския център на 2-ри етаж и източния коридор на 1-ви етаж

Цели на проекта

Предварителни проучвания за събиране на идеи за ЕCКИЗЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ И ЗАДАНИЕ

Същност на проекта

Общо пространство за архитектурни изложби с използване на естествения амфитеатър на терена в двора чрез частично покриване на двора.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Основни изисквания:
- запазване на естествената вентилация и осветление на северните помещения с южни прозорци и балкони по етажите
- запазване на максимален брой дървета
- запазване на максимален брой съществуващи зали за обучение
- оптимално строителство за икономично решение
Допълнителни изисквания, които е желателно да се решат:
- новото пространство да има приоритетна пространствена връзка с входа на Архитектурния факултет и фоайето с витата стълба от изток
- връзка към стълбището в северозападната част.
Задължително изискване: АРХИТЕКТУРЕН ВИЦ – ХАРАКТЕР на решението, присъщ на добрата професионална практика и професията Архитект.

Проектирано от

Росен Иванов

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2011

Година на завършване

2011

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Варна, Bulgaria

Презентационни табла

4980-ATRIUM-01.pdf

4980-ATRIUM-02.pdf

4980-ATRIUM-03.pdf