ΥΛNΛ HOUSE v1

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта
Същност на проекта
Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

арх. Александър Видински

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2018

РЗП

64 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Христо Смирненски“, Яна, България

Презентационни табла

5780-YAnA_hOuSE_v2.pdf

5780-YAnA_hOuSE_v3.pdf

5780-YAnA_hOuSE_v1.pdf