Стефан Баличи

Avatars_Stephan

Стефан Баличи

Архитект с фокус върху консервациите, Румъния

Стефан Баличи е действащ президент на Камарата на архитектите в Румъния (от юли 2022 г.). Доцент е в катедрата по история на архитектурата и опазване на културното наследство на Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“, Букурещ (от 2000 г.), преподава опазване на архитектурата с акцент върху археологическото наследство. Развива дейност в редица професионални и неправителствени организации, сред които Europa Nostra и ICOMOS; основател и координатор на проекти (2006-2016) на Асоциация ARA (Архитектура Реставрация Археология); управляващ партньор с фокус върху проектите за консервация в OPUS Architecture Studio, Букурещ (2001-2016).

Ръководи Националния институт за наследство (2016-2022), където отговаря за прилагането на публични политики и програми за опазване на културното наследство в Румъния.

Като архитект консерватор, Баличи е работил по проектите за консервация на няколко важни исторически паметници и обекти в Румъния – археологическото наследство на древния Калатис, днешна Мангалия; римската крепост в Сармизегетуза Регия, окръг Хунедоара; замъкът Бран, близо до Брашов; укрепената черква Алма Вий, окръг Сибиу; централата на Националния университет по изкуствата, Букурещ.