Галерия от събитието 2023

Презентации и журиране
Награждаване