Галерия от събитието 2022

Презентации и журиране
Награждаване