Карем Язган

Avatars_Кeren Yazgan

Карем Язган

Архитект

Карем Язган (Karem Yazgan) – управляващ партньор в “Yazgan Design Architecture”, Турция

Карем Язган е роден в Анкара през 1969г. Получава бакалавърска степен от Катедрата по Архитектура на Близкоизточния Технически Университет (Middle East Technical University – METU) през 1993г. До 1996г. работи в различни архитектурни бюра като участва в много национални архитектурни конкурси. Получава магистърска степен по архитектура от METU през 1997г. Неговата дипломна работа получава академичната награда на фондация “Парлар” (Parlar Foundation Academic Award) през 1998г. Той получава награди в различни архитектурни конкурси. От 1997 до 2007г. успоредно с откриването на собствена практика, Карем Язган участва като хонорован преподавател във “Fourth Year Architecture Design Studio” към METU

През 2003г. Карем Язган отваря своя втори архитектурен офис заедно със съпругата си д-р арх. Бегум Язган (Begüm Yazgan), като през същата година той  защитава своята докторска степен към Катедрата по Архитектура в METU. Неговата докторска дисертация, озаглавена “Дизайнография в архитектурата” (Designography in Architecture) представя изследванията му върху “системите и действията” в архитектурното проектиране. Неговият подход се базира на прякото обвързване на теория и практика и систематизирането на процеса на проектиране.  Той реализира разнообразни архитектурни проекти следвайки идея, която дефинира като  “дизайнът на дизайнерския процес” (the design of the design act), като се основава на “писането на програма” за архитектурно проектиране. В своята практика той продължава да търси и развива гъвкави, свободни, систематични и ясни взаимоотношения между архитектурните подходи, които ясно дефинират концептуалната, работната и строителната фази.

Награди:

2017: YDA Center – Sign of the City Awards 2017 – Premium Project in Best Office Building

2017: YDA Center – Sign of the City Awards 2017 – Premium Project in Best Architectural Design

2017: Kayseri Integrated Health Campus – Sign of the City Awards 2017 – Best Health Building/Campus

2017: YDA Center Showroom – World Architecture Community Awards 23th Cycle Selected Project for WAA

2017: Mustafa Vehbi Koç Sports Hall – World Architecture Community Awards 23th Cycle Selected Project for WAA

2017: Kalkan Altes Villas – World Architecture Community Awards 23th Cycle Selected Project for WAA

2017: Hamamyolu Urban Deck – LEAF Awards 2017 – ‘Urban Design Project of the Year’ Award

2017: YDA Center – European Property Awards 2017 – Award Winner

2017: Hamamyolu Urban Deck – WAN Awards 2017 – Long List

2017: Hamamyolu Urban Deck – LEAF Awards 2017 – ‘Urban Design’ Category Finalist

2017: Hamamyolu Urban Deck – LEAF Awards 2017 – ‘Developer and Development Propject of the Year’ Category Finalist

2017: YDA Center – World Architecture Festival (WAF) 2017 – Finalist

2017: Hicri Sezen Park – World Architecture Festival (WAF) 2017 – Finalist

2017: Kalkan Altes Villas – Turkish Architecture Yearbook 2016 – Selected Project

2017: Mustafa Vehbi Koç Spors Hall– Turkish Architecture Yearbook 2016 – Selected Project

2016: Volkswagen Arena – International Property Awards 2016 – Best Leisure Interior in Europe Award

2016: Volkswagen Arena – European Property Awards 2016 – Best Leisure Interior in Turkey Award

2016: Sorgun Ecopark – LEAF Awards 2016 – Finalist

2016: Hamamyolu Urban Deck – World Architecture Festival (WAF) 2016 – Finalist

2016: Sorgun Ecopark – World Architecture Festival (WAF) 2016 – Finalist

2016: Aselsan (REHİS) New Campus – Architizer A+ Awards 2015- Special Mention