Избор на наградна статуетка

 

След провеждането на публично гласуване за избор на наградна статуетка, в което членовете на КАБ изказаха своето предпочитание, бе избран проектът на Стефан Иванов.

По-долу можете да се запознаете с резултатите от гласуването:

Стефан Иванов0%
Валентин Старчев0%
Studio MODE0%

За Български Архитектурни Награди

Важни дати

2ри

Април

Обявяване на конкурса

1ви

Май

Краен срок за въпроси и отговори.

25ти

Май

Краен срок за подаване на материали за конкурса. Системата ще откаже да приема кандидатури след 23:59 EET

1ви

Юни

Oбявяване на списъка на преселектираните проекти от борда, които ще бъдат представяни от авторите пред международното жури.

7ми

Юни

Международното жури ще определи носителят на приз “Българси Архитектурни Награди 2018” измежду номинираните кандидати. Авторът на печелившия проект ще бъде награден по време на Гала тържество. 

В рамките на заключителната фаза, по време на Гала тържеството, ще бъдат обявени и още три специални награди.

Цел на конкурса

«Български архитектурни награди» имат за цел да  популяризират най-стойностните реализирани архитектурни проекти у нас,  да отличат техните автори – архитектите и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката, използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот; значимост на проектите за социалния, културния и икономическия живот, оформящи съвременната визия на градовете като част от архитектурното наследство на България.

Мото

„Българската архитектура като част от Европейската” е мотото на първото издание на  «Български архитектурни награди», което се обявява и провежда в годината, когато България председателства Съвета на ЕС.

Награждаване

Носителят на приз “Български Архитектурни Награди” ще получи специално изработена статуетка и грамота придружена от сертификат с рецензии от международното жури.  

Носителите на специалните награди ще бъдат наградени с грамота, придружена със сертификат с рецензии на журито.

Критерии на оценяване

Предимства на проекта за подобряване на качеството на живот на обитателите, отношение към заобикалящата го среда0%
Архитектурни качества на проекта (на вътрешните и външните пространства на сградата, използваните материали и ролята, която светлината играе в проекта)0%
Иновации, приложени в проекта и как те са повлияли на архитектурата0%
Яснота на организацията от основната планировка до завършването на проекта -разпределения, функция, обем0%
Ясно представени концепции, заложени при планиране и водещите цели на проекта0%

Журиране

Първият етап обхваща процеса на подбор от архитектурен борд, който оценява подадените проекти на основата на архитектурни, естетически и технически качества и допълнена със социалната, културната и икономическата значимост на проектите им като качество на живот. В състава на борда са включени представители на архитектурните гилдии на Румъния, Македония, Сърбия, Косово.

Вторият етап включва представяне на селектираните проекти предложени от борда за номинации.
Проектите се представят от проектанта или проектантския колектив пред журито и публиката на Международния архитектурен и инженерен форум SHARE – София 2018. Презентациите ще са в рамките на 15 минути.

В заключителната фаза на конкурса международно жури ще определи носителят на приз “Българси Архитектурни Награди 2018” измежду номинираните кандидати. Авторът на спечелилия проект ще бъде награден по време на Гала тържество.
В рамките на заключителната фаза, по време на Гала тържеството, ще бъдат обявени и още три специални награди.

Avatars_Ian Ritchie

Иън Ричи

Архитект, Председател на журито
Avatars_Philippe Samyn

Филип Самин

Архитект
Avatars_Кeren Yazgan

Kерем Язган

Архитект
Avatars_Paolo Brescia

Паоло Бреша

Архитект
Avatars_Sarban Tiganas

Шербан Циганаш

Архитект

Участие

Регламент

 

В конкурса «Български архитектурни награди» могат да участват и да представят реализирани проекти през последните десет години от началото на 2007 до края на 2017 г., всички архитекти с членство в КАБ с пълна или ограничена проектантска правоспособност самостоятелно и под формата на проектантски екип.

Представените проекти могат да бъдат нови сгради без ограничение в площта, обема и функцията, реконструкции, модернизации и адаптации на стари сгради, интериори, градски пространства.

Допълнително строители, предприемачи, инвеститори, собственици или ползватели на сграда могат да участват в конкурса с проект, който е представен от името на неговия автор – съответният архитект или проектантско бюро.

В конкурса «Български архитектурни награди» ще бъде възможно участието на проекти, които все още не са напълно завършени в определения срок, но са в довършителен етап на строителството, непосредствено преди въвеждане в експлоатация.

 Няма ограничение за броя участващи проекти на един архитект.

Популяризиране на кандидатурите /на проекта и неговия автор/

 

То ще се осъществи на национално и международно ниво чрез:

  • Сайта на Камарата на архитектите в България  www. kab.bg;
  • Представяне и архивиране на проекта в специална онлайн платформа за националните архитектурни награди – подадените материали ще се публикуват; 
  • Чрез платформата SHARE;
  • Представяне на проекта и авторския му екип пред журито и обществеността в рамките на Международен архитектурен и инженерен форум SHARE София 2018, чието годишно издание ще се проведе на 7 юни 2018 г.
  • Представяне чрез медийните партньори;
  • Възможност за участия на авторите на проекти като оратори в международните архитектурни и инженерни конференции SHARE в Румъния, Полша, България, Македония и Унгария

Изисквания към проектите

Регистрация и участие

 

Подаването на кандидатурите ще става САМО по електронен път – чрез сайта на КАБ, използвайки регистрацията по-долу или по електронна поща на адрес: baa@kab.bg

Не е необходимо да се отпечатват и изпращат на организатора в хартиен формат.

За участие се изискват следните документи в цифров формат:

Материали за предаване до 25ти Май 2018 г.

Презентационни табла - 3 бр. Формат PDF, A2, 300 dpi, до 15MB/табло
Снимки и скици на обекта, невключени в таблата - 10 бр. Формат JPG, минимална резолюция 1000px х 1000px
Описание на проекта на български и английски език в 4 раздела Първоначално състояние на терена; Цел на проекта; Същност на проекта; Въздействие за промяна на околното пространство. 

Краен срок

25 Май 2018 г., 23:59 часа, като след него няма да се допускат участници.

Език

Всички проекти трябва да бъдат представени на български и английски език.

 

Съдържание на конкурсните табла

Трите конкурсни табла трябва да съдържат следната информация: 

 

Карта (или фотографска карта), показваща местоположението на сградата (в свободен мащаб)


Фотосесия от снимки на мястото (за предпочитане е преди и след строителството и от един и същ ъгъл, до 5 бр.)


Разпределения и други чертежи, както и архитектурни визуализации, които допринасят за най-доброто представяне на проекта

Текстови обяснения на български и английски език, в случай че е необходимо

Партньори

Спонсори